Επαγγελματικές Μοκέτες

Προδιαγραφές Επαγγελματικών Μοκετών

Ευρεία γκάμα επαγγελματικών προϊόντων με ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές, τόσο για
επαγγελματικά όσο και για οικιακά έργα, με διάθεση αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Παροχή Εξειδικευμένων υπηρεσιών

01

Προμετρήσεις χώρων

02

Τοποθετήσεις